Меню

Будівельно-монтажні дисципліни

Циклова комісія будівельно-монтажних дисциплін

Є визначальною у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за напрямами підготовки 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд» і 5.06010102 «Монтаж промислового устаткування»

Головними завданнями циклової комісії є:

 • реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки;
 • створення умов для самореалізації студента, з метою підготовки конкуренто спроможних спеціалістів .

Комісія працює над навчально-методичною проблемою:

Впровадження комп’ютерних та мультимедійних технологій навчання при викладанні будівельно-монтажних дисциплін

Викладацький склад комісії:

 

Гуральський С.М. кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», голова комісії

Кізян О.М. кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», голова комісії

Ліснік В.Г. кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Пшеничнюк С.В. кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Гоцуляк О.Г. кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Гоцуляк А.М. кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Переведенцева А.Л.  кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший викладач»

 

Вступ до спеціальностіПерелік дисциплін, що викладаються для студентів спеціальності 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»:

 1. Теоретична механіка
 2. Опір матеріалів
 3. Основи комп'ютерних технологій
 4. Безпека життєдіяльності
 5. Метрологія і стандартизація
 6. Інженерне креслення
 7. Будівельні конструкції
 8. Будівельна механіка
 9. Будівельне матеріалознавство
 10. Основи розрахунку будівельних конструкцій
 11. Основи охорони праці
 12. Санітарно-технічне обладнання будівель
 13. Інженерна геодезія
 14. Економіка будівництва
 15. Будівельна техніка
 16. Основи систем автоматизованого проектування
 17. Технологія та організація будівельного виробництва
 18. Експлуатація будівель
 19. Ціноутворення в будівництві
 20. Виробнича база будівництва
 21. Охорона праці в галузі

Перелік дисциплін, що викладаються для студентів спеціальності 5.06010102 «Монтаж промислового устаткування»

 1. Вступ до спеціальності
 2. Інженерна графіка
 3. Комп'ютерне проектування
 4. Технічна механіка
 5. Метрологія, стандартизація та управління якістю продукції
 6. Матеріалознавство, технологія металів
 7. Теплотехніка
 8. Безпека життєдіяльності
 9. Будівельна справа
 10. Основи охорони праці
 11. Геодезія
 12. Зварювання та різка металів
 13. Монтажні, вантажопідіймальні та транспортні машини
 14. Технологічне обладнання промислових підприємств
 15. Виготовлення та монтаж технологічних трубопроводів
 16. Виготовлення та монтаж технологічних металоконструкцій
 17. Технологія та організація монтажу технологічного обладнання
 18. Спеціальне обладнання
 19. Нова техніка та нові технології

 

 

©
1969—2024 «Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121