Меню

Фінансово-облікові дисципліни

Циклова комісія фінансово-облікових дисциплін

Заснована в 1969 році. Є однією із провідних комісій Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за напрямами підготовки 0305 « Економіка та підприємництво» на спеціальності 5.03050801 “Фінанси і кредит” та 5.03050901 “Бухгалтерський облік”.

Головними завданнями циклової комісії є:

реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки;вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються комісією з метою сприяння самореалізації кожного студента.

Викладацький склад комісії:

Саричева Л.І.- кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання "старший викладач",

Кухарчук Н.С.- кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»,

Сирбу О.Р. - кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»,

Ващенко І. І. - кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»,

Закревська Т.Р. - кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»,голова комісії.

Чорна С.В.- кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»,

Присяжнюк Т.В.- кваліфікаційна категорія «спеціаліст»,

Барановська Н.І. - кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Перелік дисциплін, що викладаються:

 1. Банківські операції
 2. Бухгалтерський облік
 3. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 4. Бюджетна система
 5. Гроші кредит
 6. Економіка в будівництві
 7. Економіка і планування виробництва.
 8. Економіка організації та планування
 9. Економіка підприємства
 10. Інформаційні системи і тех. облік.
 11. Інформаційні системи і тех. у фінансово-кредитних установах
 12. Казначейська справа
 13. Маркетинг
 14. Менеджмент
 15. Облік і звітність у бюджетній установі
 16. Основи бізнесу
 17. Основи менеджменту
 18. Основи підприємництва та управління
 19. Охорона праці
 20. Податкова система
 21. Ринок цінних паперів
 22. Статистика підприємств
 23. Фінанси
 24. Фінанси підприємства
 25. Фінансовий облік
 26. Ціноутворення
 27. Ціноутворення в будівництві
©
1969—2019 Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121