Меню

Фінансово-облікові дисципліни

Циклова комісія фінансово-облікових дисциплін

Заснована в 1969 році. Є однією із провідних комісій Могилів-Подільського монтажно-економічного фахавого коледжу у підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" за напрямами підготовки 07 « Управління та адміністрування» на спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” та 071 “Облік та оподаткування”.

Головними завданнями циклової комісії є:

реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки;вироблення єдиної концепції втілення змісту освіти за дисциплінами, що викладаються комісією з метою сприяння самореалізації кожного студента.

Викладацький склад комісії:

Присяжнюк Т.В.- кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», голова комісії

Саричева Л.І.- кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання "старший викладач"

Кухарчук Н.С.- кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Закревська Т.Р. - кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Чорна С.В.- кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Барановська Н.І. - кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Перелік дисциплін, що викладаються:

 1. Банківські операції
 2. Бухгалтерський облік
 3. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках
 4. Бюджетна система
 5. Гроші кредит
 6. Економіка в будівництві
 7. Економіка і планування виробництва
 8. Економіка організації та планування
 9. Економіка підприємства
 10. Інформаційні системи і технології в обліку
 11. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
 12. Казначейська справа
 13. Маркетинг
 14. Менеджмент
 15. Облік і звітність у бюджетній установі
 16. Основи бізнесу
 17. Основи менеджменту
 18. Основи підприємництва та управління
 19. Охорона праці в галузі
 20. Податкова система
 21. Ринок цінних паперів
 22. Статистика підприємств
 23. Фінанси
 24. Фінанси підприємства
 25. Фінансовий облік
 26. Ціноутворення
 27. Ціноутворення в будівництві
©
1969—2024 «Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121