Меню

Комп’ютерні дисципліни

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін створена для здійснення навально-виховного процесу за спеціальністю 123 Комп'ютерна інженерія,  спеціалізація «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж».

До складу комісії входять  викладачі:

Мигдалович О.М. – кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», "викладач-методист", голова комісії

Полинчук С.В. – кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Заячковська Л.М. – кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання "викладач- методист"

Заячковський В.М. - кандидат педагогічних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання "викладач- методист"

 

Кожен рік в коледжі проводиться тиждень комісії комп’ютерних дисциплін, в програмі якого конференції з сучасних інформаційних технологій, відкриті заняття та олімпіади з фахових дисциплін, конкурс "Кращий за професією", засідання круглого столу, зустрічі з представниками виробництва та випускниками коледжу – студентами ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, конкурси стіннівок, турніри з комп’ютерних ігор тощо.

Розробка дистанційних курсів ведеться з використанням безкоштовної, відкритої (Open Source) системи управління навчанням (LMS) Moodle. Дана система отримала надзвичайно широке розповсюдження в світовому освітньому просторі.

На основі середовища Moodle створено сайт https://mpmek.gnomio.com/, на якому зареєстровані всі студенти спеціальності "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж" Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу. 

Курси розбито на змістові модулі, кожен модуль містить лекції, інструкції до лабораторно-практичних робіт, питання для підготовки до семінарських занять, методичне забезпечення СРС.

 

©
1969—2024 «Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121