Меню

Комп’ютерні дисципліни

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін створена для здійснення навально-виховного процесу за спеціальністю 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж».

До складу комісії входять  викладачі:

Мигдалович О.М. – кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», "викладач-методист", голова комісії; 

Сухаревський П.О. - кваліфікаційна категорія «спеціаліст».

Полинчук С.В. – кваліфікаційна категорія «спеціаліст ».

Заячковська Л.М. – кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання "викладач- методист".

Заячковський В.М. - кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії».

Циклова комісія комп’ютерних дисциплін працює над проблемою: "Впровадження засобів дистанційного навчання, як інноваційної технології організації самостійної роботи студентів".

Кожен рік в коледжі проводиться тиждень комісії комп’ютерних дисциплін, в програмі якого конференції з сучасних інформаційних технологій, відкриті заняття та олімпіади з фахових дисциплін, конкурс "Кращий за професією", засідання круглого столу, зустрічі з представниками виробництва та випускниками коледжу – студентами ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, конкурси стіннівок, турніри з комп’ютерних ігор тощо.

У 2012/2013 н.р. цикловою комісією комп’ютерних дисциплін Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу розпочато експеримент по впровадженню елементів ДО в навчальний процес студентів спеціальності "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж".

Розробка дистанційних курсів ведеться з використанням безкоштовної, відкритої (Open Source) системи управління навчанням (LMS) Moodle. Дана система отримала надзвичайно широке розповсюдження в світовому освітньому просторі. Станом на кінець 2013 року в мережі Інтернет нараховувалось біля 87 тис. зареєстрованих сайтів, заснованих на цій технології, з 73,7 млн. користувачів та майже 8 млн. курсів.

На основі середовища Moodle створено сайт mpmek.mdl2.com, на якому зареєстровані всі студенти спеціальності "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж" Могилів-Подільського монтажно-економічного коледжу. Розроблено та впроваджено такі курси:

 1. Алгоритми і методи обчислень.
 2. Комп’ютерна електроніка.
 3. Мікропроцесорні системи.
 4. Програмування.
 5. Технічне обслуговування ЕОМ.
 6. Системне програмування.
 7. Охорона праці в галузі.
 8. Теорія ймовірності та математична статистика.
 9. Курсове проектування з мікропроцесорних систем, комп’ютерних мереж та програмування.
 10. Електрорадіомонтажна, технологічна та переддипломна практика.
 11. Дипломне проектування.

Курси розбито на змістові модулі, кожен модуль містить лекції, інструкції до лабораторно-практичних робіт, питання для підготовки до семінарських занять, методичне забезпечення СРС.

Також, ведеться розробка дистанційних курсів і для інших спеціальностей коледжу, зокрема:

 1. Економічний аналіз.
 2. Електроустаткування підприємств та цивільних споруд.
 3. Фінансова діяльність суб’єктів підприємства.
 4. Світова література.
©
1969—2019 Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121