Меню

Суспільні дисципліни

Комісія cуспільних дисциплін

Діяльність циклової комісії суспільних дисциплін визначається Положенням про циклову (предметну) комісію Могилів – Подільського монтажно – економічного коледжу з урахуванням конкретних завдань, що стоять перед сучасною освітою та навчальним закладом і специфіки його роботи.

Головна мета циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів та поліпшення якості підготовки спеціалістів, конкурентоздатних на ринку праці.

Досягнення цієї мети викладачі комісії здійснюють шляхом:

  • навчально – виховної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти, навчання та виховання студентів;
  • модернізації та удосконалення методичної роботи кожного викладача;
  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення та розповсюдження кращого педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
  • вдосконалення навчально – матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використанням наочних посібників та технічних засобів у навчально – виховному процесі;
  • створення електронної бази методичного забезпечення дисциплін, удосконалення, впровадження міжпредметних зв’язків;
  • формування духовності, здорового способу життя студентської молоді в сучасних умовах.

Циклова комісія забезпечує викладання дисциплін з циклу загальноосвітньої підготовки та циклу гуманітарної та соціально – економічної підготовки для усіх спеціальностей коледжу.

Комісія працює над навчально – методичною проблемою:

«Активне впровадження інноваційних технологій навчання та виховання на заняттях суспільних дисциплін»

Основними напрямками роботи комісії є:

  • впровадження новітніх інформаційних технологій ;
  • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання і виховання;
  • робота з обдарованими студентами, залучення їх до активної пізнавальної діяльності, до участі у олімпіадах, конкурсах, конференціях;

Викладацький склад

Созанська І. П. – викладач історії, культурології та релігієзнавства, спеціаліст другої категорії, старший викладач,голова комісії.

Войтович В. В. – викладач історії та соціології, спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Корогода М. П. – викладач філософії та економічної теорії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти.

 

 

Цикловою комісією забезпечується викладання наступних дисциплін:

Загально - освітнього циклу: історія України, всесвітня історія, правознавство, художня культура, економіка, людина і світ.

Циклу гуманітарної та соціально – економічної підготовки: історія України, культурологія, основи філософських знань, економічна теорія,основи правознавства,соціологія

 

©
1969—2024 «Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121