Меню

Точні та природничі дисципліни

Циклова комісія точних та природничих дисциплін

Створена у 1969 році. Навчальна робота комісії організована з урахуванням навчального процесу та направлена на поліпшення успішності студентів.

Циклова комісія забезпечує викладання дисциплін з циклу природничо-математичної підготовки для усіх спеціальностей коледжу. Викладачі комісії дбають про високий рівень професійної майстерності педагогів, впроваджують сучасні технології навчання та виховання студентів, постійно працюють над розвитком професійної компетентності, впровадженням нових сучасних форм і методів навчання.

Комісія працює над навчально – методичною проблемою:

«Вдосконалення методики викладання дисциплін природничо – математичного циклу на основі активізації творчо – пізнавальної діяльності студентів за прогресивними та інноваційними ідеями та технологіями»

Основними напрямками роботи комісії є:

  • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
  • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

 

Викладацький склад

Шмундяк О.В. – голова комісії , викладач математики та вищої математики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Ткач В.І. – викладач математики , вищої математики, теорії ймовірностей та математичної статистики, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти

Компанієць С.М. – викладач хімії та екології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти

Маковій В.А. – викладач географії , спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти

Ткачук О.Д. – викладач біології, спеціаліст І категорії

Циганський Є.В. –  спеціаліст

Фельчин Б.М. – викладач фізики і астрономії, спеціаліст І категорії

 

Цикловою комісією забезпечується викладання наступних дисциплін:

загально-освітнього циклу: математика, фізика, хімія, астрономія, біологія, географія;

природничо–наукового циклу: вища математика, теорія ймовірностей і математична статистика, дискретна математика, фізика, хімія, екологія.

©
1969—2024 «Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121