Меню

Філологічні дисципліни

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Викладацький склад комісії:

Сабірова О.В. – категорія «спеціаліст вищої категорії», голова комісії, викладач української мови та літератури;

 

Шиян Д.О. – категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання "старший викладач", викладач іноземної мови, викладач іноземної мови (за професійним спрямуванням);

Дєвочкіна Г. В. – кваліфікаційна категорія «спеціаліст», викладач іноземної мови, викладач іноземної мови (за професійним спрямуванням);

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін працює над проблемою: "Використання мультимедійних технологій в процесі вивчення дисциплін загальноосвітнього циклу. Вдосконалення навчально-методичного комплексу для самостійної роботи студентів".

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста, соціально-зрілої, громадянсько-свідомої та всебічно розвиненої творчої особистості з відповідним рівнем знань, національної та загальнолюдської культури, толерантності.

Основними напрямками роботи комісії є:

• здійснення рішучого повороту від масового навчання до посилення індивідуального підходу, розвитку творчих здібностей майбутніх спеціалістів, їхньої самостійної праці, використання активних форм та методів навчання;

• застосовування в навчальному процесі новітніх ефективних навчальних технології, сучасних засобів навчання;

• створення електронного навчально-методичного комплексу студента як перспективного напрямку в організації навчальної діяльності студентів;

• формування мотивації професійних компетенцій при викладанні предметів загальноосвітньої підготовки та навчальних дисциплін освітньо-професійної підготовки молодшого спеціаліста;

• створення та впровадження в навчальний процес науково-методичних засобів навчання як важеля підвищення ефективності та якості освіти;

• активна робота кабінетів навчальних дисциплін, гуртків;

• робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;

• підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Викладачі циклової комісії загальноосвітніх дисциплін намагаються створити таку систему навчання, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв'язання цих завдань циклова комісія впроваджує активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на реалізації компетентнісного підходу.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій, педагогічної майстерності. З цією метою вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії, обласних методичних об'єднань.

З метою розвитку зацікавленості студентів до предметів загальноосвітнього циклу, формування позитивної мотивації в коледжі щороку проводиться тиждень комісії загальноосвітніх дисциплін, в програмі якого конкурс стіннівок, відкриті заняття та виховні заходи, вистава, конкурс читців, засідання круглого столу, зустрічі з відомими митцями нашого міста тощо. Також у коледжі проводиться І етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, І етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, олімпіада з української мови та літератури, олімпіада з іноземної мови. Студенти – активні учасники обласних етапів олімпіад і конкурсів та інших міських і обласних заходів.

Викладачі комісії активно займаються гуртковою роботою. У коледжі діє гурток народознавства «Любисток», гурток паперопластики «Фантазія», драматичний гурток «Велес», гурток іноземної мови. Щороку гуртківці звітують про пророблену роботу, беруть участь у виставці технічної творчості.

Кабінети загальноосвітніх дисциплін є центром методичного забезпечення навчальних предметів та виховних заходів. При цикловій комісії діють кабінети української мови та літератури, світової літератури, два кабінети іноземної мови, кабінет-світлиця. Кабінети оновлені сучасними стендами, оснащені комп’ютерною технікою та 2 мультимедійними проекторами.

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії велику увагу приділяють і виховному процесу, пам'ятаючи, що їх завдання не тільки готувати висококваліфікованих спеціалістів, але й формувати свідомих громадян держави, патріотів України, які повинні мати власні погляди і переконання, вміти правильно оцінювати сучасну дійсність і відстоювати та захищати свої ідеали й переконання.

 

©
1969—2024 «Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121