Меню

Інноватика – запорука успіху!

Інноватика – запорука успіху!

Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» нагороджений дипломом за презентацію освітніх інновацій і активну участь у розбудові національної освіти», яку відзначив Президент НАПНУ В.Кремінь та МОНУ ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Ю Завалевський.

Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» - найбільший в Україні професійний форум освітніх і науково-педагогічних інновацій, який з 2009 року представляє інноваційні досягнення національних та закордонних закладів освіти; експозиції сучасного навчального обладнання та дидактичних засобів, електронних освітніх ресурсів, інноваційних програм і рішень для осучаснення освітнього процесу, впровадження ефективних педагогічних технологій; науково-практичні конференції, семінари, презентації з актуальних проблем розвитку освіти.

Созанська І.П. та Присяжнюк Т.В. – викладачі монтажно-економічного коледжу на виставці представили інноваційні досягнення в галузі освіти за номінацією «Мультидисциплінарний підхід до вирішення проблем сучасної освіти», в якій стали переможцями із роботою «Вирішення питання підготовки висококваліфікованого спеціаліста з обліку та оподаткування з використанням мультидисциплінарного підходу».

Сьогодні освіта дійсно потребує модернізації. Саме цим шляхом іде наш навчальний заклад, викладачі якого знають, що кожна людина – неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями і поставили перед собою завдання - допомогти розкрити і розвинути потенціал кожного здобувача освіти на основі партнерства між викладачем та студентом.

Сучасний підхід у підготовці майбутніх спеціалістів дозволяє використовувати безліч інструментів навчання та спонукає до створення ще більш захоплюючих і ефективних висококваліфікованих фахівців техніка-електрика, програміста, техніка-будівельника, бухгалтера та фінансиста на базі нашого закладу освіти.

©
1969—2020 Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121