Меню

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ВИЩА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ДОСВІД, АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ» 22 листопада 2018 року

Міжнародна науково-практична конференція

«Вища освіта в Україні: досвід, актуальні питання та перспективи для випускників»

22 листопада 2018 року

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо вітчизняних науковців, керівників освітніх закладів, студентів, представників громадськості взяти участь у роботі конференції.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська, румунська.

Технічне забезпечення: мультимедійний проектор, інтерактивна дошка SmartBoard

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

  1. Якість освіти – індикатор рівня життя інформаційно-цифрового суспільства
  2. Філософія сучасної вищої освіти: український контекст реформування
  3. Професійна підготовка фахівця до діяльності в умовах інформаційно-цифрового суспільства
  4. Самореалізація особистості за умов сучасних соціокультурних реалій
  5. Інноваційний ресурс професійної практики у міжнародних та вітчизняних проектах / інституціях / організаціях
  6. Інноваційний підхід до формування і розвитку професійної компетентності сучасного фахівця

Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу Державного вищого навчального закладу «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» mpmt@ukr.net таку інформацію:

• ЗАЯВКУ для участі у конференції (форма заявки додається) – до 8 листопада 2018 р.;

• СТАТТІ та ТЕЗИ ДОПОВІДІ, оформлені відповідно до вимог (зразок додається) – до 15 листопада 2018 р.

Орієнтовний графік роботи конференції:

08.30 - 10.00 - реєстрація учасників

10.00 - 12.30 - пленарне засідання

12.30 - 13.00 – брейк-кава

14.00 - 16.00 - робота в секціях; майстер-класи

16.00 – закриття конференції.

Програма конференції передбачає пленарне та секційні засідання.

Всі учасники отримають електронний варіант збірника матеріалів конференції.

Організаційний внесок учасники конференції сплачують під час реєстрації - 150 грн.

Для студентів участь у конференції є безкоштовною.

Просимо надсилати статті до 15 листопада 2018 року.

Матеріали подаються в електронному вигляді на CD-диску в редакторі Word 97-2003 для Windows 98-2000, збереженому у двох форматах *.doс і *.rtf разом із примірником роздрукованого тексту. Назви файлів (тільки латиницею!) мають відповідати прізвищу автора, напр.: petrenko.doc / реtrenko.rtf. Обсяг статті − до 5 повних сторінок.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ / ТЕЗ ДО КОНФЕРЕНЦІЇ

Статті /тези  повинні відповідати таким вимогам:

1. Текст повинен бути набраний в WORD у форматі А4, гарнітура Times New Roman, кегль 14 , інтервал 1,0, поля сторінок – 2 см, абзац – 1,25 см.

2. 1-й рядок: ім’я, по батькові, прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний).

3. 2-й рядок: особиста електронна адреса

4. 3-й та 4-ий рядок: посада, наукове звання, вчений ступінь, місце роботи / студент, курс, місце навчання; (вирівнювання по центру, курсив).

5. Через один рядок відступу подається назва доповіді (великими літерами, вирівнювання по центру, шрифт напівжирний).

6. У наступному рядку з абзацу друкуються тези статті з збереженою структурою: постанова проблеми, аналіз літератури з теми дослідження, мета статті, короткий виклад основного матеріалу дослідження, висновки. Вирівнювання по ширині, обсяг – від 3 до 5 сторінок.

7. Список використаних джерел (2-3 джерела) друкується через один рядок в алфавітному порядку згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України №3, 2008 р., с. 9-13, №5, 2009 р. с.26-28).

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору поданих матеріалів.

Матеріали на конференцію, надсилати звичайним листом (текст+CD-диск) або електронною поштою mpmt@ukr.net

У темі листа вказувати: «Матеріали на конференцію».

Транспортні витрати, харчування учасники сплачують самостійно.

Заїзд учасників 22 листопада 2018 року.

Адреса оргкомітету:

вул. В.Стуса, 58, м. Могилів-Подільський, Вінницька обл., 24000, Україна

Голова оргкомітету: Заячковський Володимир Михайлович - директор ДВНЗ «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж».

Контактна інформація: (04337) 6-61-90, 6-36-59, 6-32-45, ел. пошта: mpmt@ukr.net

©
1969—2019 Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121