Меню

Спеціальності

Державний вищий навчальний заклад  "Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж" 

проводить  навчання спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст"

за 6 кваліфікаціями 4 напрямів навчання:

1. 0305 "Економіка та підприємництво"

    5.03050901 "Бухгалтерський облік".

    5.03050801 "Фінанси".

2. 0507 "Електротехніка та електромеханіка"

    5.05070104 "Монтаж і експлуатація електроустаткування упідприємств і цивільних споруд".

3. 0601 "Будівництво та архітектура"

    5.06010101 "Будівництво та експлуатація будівель і споруд".

    5.06010102 "Монтаж промислового устаткування".

4. 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

    5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж".

 

З 2015 року в Міністерстві освіти і науки України внесені зміни до визначення переліку галузей знань, спеціальностей та спеціалізацій.

1. Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Спеціалізація "Бухгалтерський облік"

 

2. Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Спеціалізація "Фінанси і кредит"

 

3. Галузь знань:14 "Електрична інженерія"

Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Спеціалізація "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств на цивільних споруд"

 

4. Галузь знань: 19 "Архітектура та будівництво"

Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Спеціалізація "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"

 

5. Галузь знань: 19 "Архітектура та будівництво"

Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Спеціалізація "Монтаж промислового устаткування"

 

6. Галузь знань: 12 "Інфрмаційні технології"

Спеціальність 123 "Комп'ютена інженерія"

Спеціалізація "Обслуговування комп'ютених систем і мереж"

 

 

 

 

 

©
1969—2019 Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121