Меню

Атестація

Перелік документів, які подає викладач при атестації

(за міжатестаційний період)

1. Навчальні та робочі програми.

2.Навчально-методичне забезпечення (план занять, конспект лекцій, роздатковий матеріал, комплекс контрольних робіт (ККР), інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять, питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети, завдання на курсові та дипломні проекти, інші матеріали).

3. Звіт про роботу в міжатестаційний період.

4. Розробки проведених за 5 років відкритих занять (не менше ніж 7) і виховних заходів (5-6).

5. Індивідуальні плани.

6. Моніторинг навчальних досягнень студентів за групами з предметів, які викладає.

7. Опис досвіду роботи.

8. Електронні підручники.

9. Виступи на засіданнях адміністративних, методичних, педагогічних рад, циклової комісії, ради кураторів.

10. Матеріали виступів у періодичній пресі, статті, науково-пошукова робота.

11. Авторські програми, дидактичний матеріал, збірники і посібники з предмета, над якими працював протягом атестаційного періоду.

12. Участь у методичних об’єднаннях (доповіді, виступи, реферати).

13.Участь у обласній виставці технічної творчості (досягнення), паспорт кабінету (лабораторії), план роботи лабораторії (кабінету)

15. Ксерокопії: диплома, посвідчення про проходження курсів підвищення кваліфікації, грамот, нагород, сертифікатів, дипломів.

Викладачу
©
1969—2020 Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121