Меню

Критерії оцінювання знань

Критерії оцінювання знань

з дисципліни «Мікропроцесорні системи»

 

Оцінка „Відмінно” виставляється, якщо студент виявляє всебічні, систематизовані, глибокі знання програмного матеріалу, вільно володіє термінологією, не допускає граматичних або стилістичних помилок, а також, якщо допускає деякі неточності, граматичні або стилістичні помилки, які не впливають на кінцевий результат. Програми на мові Асемблера складає правильно, оформляє з використанням гарного стилю програмування, в програмах наявні коментарі, схеми та алгоритми оформлені згідно ЄСКД.

 

Оцінка „Добре” виставляється, якщо студент виявляє повні знання програмного матеріалу, але мають місце помилки, студент не дуже добре володіє термінологією. Програми на мові Асемблера складає правильно, але оформляє без необхідних відступів, відсутні коментарі, схеми та алгоритми оформлені неохайно.

 

Оцінка „Задовільно” виставляється, якщо мають місце суттєві помилки, студент слабко володіє термінологією, схеми та програми містять помилки, оформлені неохайно, багато виправлень, алгоритм оформлений з помилками, або взагалі відсутній.

 

Оцінка „Незадовільно” виставляється, якщо мають місце принципові помилки, студент не володіє термінологією, схеми та програми складаються неправильно, оформлені неграмотно та неохайно, дуже багато виправлень, алгоритм відсутній.

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні циклової комісії комп’ютерних дисциплін. Протокол №__ від «___» __________ 2016 р.

Голова циклової комісії  _____________ /Мигдалович О.М./

Викладачу
©
1969—2018 Державний вищий навчальний заклад «Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121