Меню

Спеціальності

Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж 

проводить  навчання спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст"

/ "фаховий молодший бакалавр"

за 6 кваліфікаціями 4 напрямі

1. Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Спеціалізація "Бухгалтерський облік"

 

2. Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Спеціалізація "Фінанси і кредит"

 

3. Галузь знань:14 "Електрична інженерія"

Спеціальність 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"

Спеціалізація "Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств на цивільних споруд"

 

4. Галузь знань: 19 "Архітектура та будівництво"

Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Спеціалізація "Будівництво та експлуатація будівель і споруд"

 

5. Галузь знань: 19 "Архітектура та будівництво"

Спеціальність 192 "Будівництво та цивільна інженерія"

Спеціалізація "Монтаж промислового устаткування"

 

6. Галузь знань: 12 "Інформаційні технології"

Спеціальність 123 "Комп'ютерна інженерія"

Спеціалізація "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж"

 

 

 

 

 

©
1969—2024 «Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121