Меню

Викладачу

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОЛЕДЖУ ТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ

Тема над якою працює коледж: «Форми та методи подання освітнього матеріалу в умовах дистанційного навчання».

 

ГОЛОВНА МЕТА КОЛЕДЖУ:

-      Створення сприятливих умов для індивідуалізації процесу професійного встановлення майбутніх спеціалістів;

-      Формування в учасників освітнього процесу інформаційної культури та оволодівання ними інноваційними засобами здобуття та застосування інформації;

-      Створити систему контролю і оцінювання викладання, рівня підготовки студентів, що відповідає сучасним вимогам;

-      Акцентувати увагу до формування самодостатньої, освіченої, демократичної, конкурентоспроможної, вільної особистості. 

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ

 1. Вдосконалення навчально-методичного забезпечення та методики його використання в умовах онлайн навчання.
 2. Застосування інтерактивних форм та методів дистанційного навчання.
 3. Системна робота, яка забезпечує підвищення кваліфікаційного рівня викладача та сприяє покращенню якості освіти.
 4. Накопичення та впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ

 1. Спрямувати освітній процес не тільки на засвоєння базових знань а й на набуття потреби умінь і навичок самостійно засвоювати нові знання та інформацію в умовах дистанційного навчання і ефективно використовувати їх на практиці.
 2. Підвищити якість навчально-методичної бази шляхом залучення освітнього процесу нових дистанційних освітніх технологій і методів пізнання, пов’язаних із сучасними технічними можливостями.
 3. Підвищення якості педагогічних кадрів шляхом самоосвіти та саморозвитком.
 4. Підвищити рівень підготовки фахівців здатних до ефективної професійної діяльності, швидкої адаптації в умовах онлайн навчання, які володіють технологіями в межах свого фаху, вміє використовувати свої знання при вирішенні професійних завдань.
 5. Продовжити роботу над удосконаленням власного інформаційного забезпечення самостійної роботи здобувачів освіти та поповнити платформу дистанційного навчання сучасними матеріалами.
 6. Залучення суб’єктів освітнього процесу до науково-дослідницької діяльності.
 7. Розширювати міжнародну співпрацю.
 8. Широко використовувати різноманітні web-ресурси навчальних дисциплін для забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою навчання.
Викладачу
©
1969—2024 «Могилів-Подільський монтажно-економічний фаховий коледж»,
Міністерство освіти і науки, молоді і спорту України. Ліцензія: АЕ № 527121